A "TURUL" RANGSOR ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. § Bevezető rendelkezések

 • 1. Felmérésünk általános feltételei a Szervező által a "Turul" néven szervezett összes rangsorra vonatkoznak.
 • 2. A rangsorokat az SC Beautiful Company S.R.L. szervezi, székhelye Bukarest, a bukaresti cégjegyzékbe bejegyezve, adószám: 36737675, cégjegyzékszám: J40 / 14956/2016.
 • 3. A rangsorokat rendszeresen szervezzük, évenkénti kiadásokkal és az iparágak közötti megosztással.
 • 4. Ami a jó üzleti gyakorlatot illeti, a Szervező célja, hogy minél nagyobb vállalkozói kört érjen el annak érdekében, hogy kiválassza azokat a vállalatokat, amelyek megfelelnek a legmagasabb minőségi előírásoknak bizonyos iparágakban.

2. § A részvétel feltételei

 • 1. A programban részt vehet minden Magyarország területén bejegyzett társaság (magánszemély vagy jogi személy), amely egy speciális kiadásra hivatkozó iparágban kereskedelmi tevékenységet folytat.
 • 2. A programban való részvétel ingyenes.
 • 3. A szervező vállalja, hogy a besorolás elkészítése előtt elkészíti az adott szektorban működő vállalatok teljes és pontos listáját. Ha a Szervező képtelen vállalkozót és vállalkozását a listán megtalálni, valamint a programban való részvétel lehetőségének hiánya nem jelenti a vállalkozó kártérítési igényét.
 • 4. Minden vállalat bármikor kérheti a Szervezőt annak ellenőrzésére, hogy szerepel-e a rangsorban. Ezt a típusú alkalmazást a Szervező honlapján közzétett kapcsolattartási csatornák felhasználásával kell elvégezni. A pályázat benyújtása után a nyertes ajánlattevő információkat kap a végső értékelésről, valamint arról a lehetséges okról, hogy miért nem kvalifikálta magát ebben a projektben
 • 5. Ha a vállalkozó valamilyen okból nem szerepel a cégek listáján, ennek a vállalkozónak joga van a Szervező honlapján elérhető jelentkezési űrlapon keresztül ellenőrzési eljárásokat kérni.

3. § A vállalkozások értékelésének módszertana

 • 1. A szervező egy algoritmus segítségével egyesíti a weboldalakon található profilokat speciális kampányokkal.
 • 2. A szervező képzett és tapasztalt munkatársak segítségével ellenőrzi az elért eredményeket.
 • 3. A szervező az összes releváns webhelyről letölti a regisztrált vállalkozók átlagos számát és minősítését
 • 4. Annak érdekében, hogy a Szervező letölthesse a cég adatait egy adott weboldalról, a webhely forráskódját a vonatkozó szabványoknak megfelelően kell megírni, különös tekintettel a mikrodata technológiára.
 • 5. A Szervező a program keretében nyertesek listájának közzétételével tájékoztatást nyújt az összes elérhető webhelyről, amely információkat tartalmaz a vállalkozóról, ideértve a minősítések számát és a vállalat átlagos értékelését bizonyos értékelési helyszíneken.
 • (6) Azok a vállalkozók, akik az ellenőrzési folyamat eredményeként kvalifikáltak a nyertes értékelésre, felkérhetik a szervezőt, hogy adjon információt a helyzet okairól.
 • 7. A Szervező az értékelés számítási képletét az értékelések weboldalán és az egyes iparágakhoz kapcsolódó aloldalakon jeleníti meg.
 • 8. A végső értékelési számításban szereplő források az összes nyertes minősítési oldalain jelennek meg, a nyertes nevére kattintva.

4. § A megkülönböztetés átadásának kritériumai

 • 1. A nyertes vállalkozó megkülönböztetést szerezhet, miután megkapta a végső fokozatot, amelynek összege meghaladja a 8/10 pontot.
 • 2. A szervezeteket az állam közigazgatási felosztása városokra és üzletágakra / üzleti területekre különbözteti meg.
 • 3. A vállalkozó azonosítása egy bizonyos településen a hivatalos irányítószám alapján történik, a Magyar Posta által közzétett irányítószám-lista felhasználásával.
 • 4. Abban az esetben, ha a vállalat az eredetileg elemzett listán szerepel, amely kevesebb, mint 8 pozíciót tartalmaz, akkor a vállalkozó a megye, és nem a város szempontjából releváns rangsorban vesz részt. Az eredeti listán szereplő vállalatok számára vonatkozik, nem a nyertesek listájára. A nyertes csak egy helyen lehet jelen (városban, megyében stb.).
 • 5. Ezenkívül minden városban és megyében az 1-3.-ik hely szerepel.
 • 6. Az 1-3.-ik helyek azonosításához a következő kritériumokat használjuk:
  • a) Az első helyet a legmagasabb minősítésű vállalkozás foglalja el (egy tizedesjeggyel kerekítve)
  • b) Ugyanazon végső átlagos besorolás esetén a legmagasabb helyet a magasabb véleményszámmal rendelkező vállalat kapja;
  • (c) Abban az esetben ha több vállalkozás ugyanazt a végső értékelést és ugyanazt az értékelés számot éri el, ex aequo helyet jelölnek ki.
 • 7. Ha egy olyan cég, amelyet korábban még nem ellenőriztek, regisztrációs és beolvasási kérelmet nyújt be, a kritériumok teljesülése után bekerül a nyertes csoportba, a vizsgálat dátuma az adott rangsor aloldalán jelenik meg. Ha a felvett vállalat minősítése elegendő ahhoz, hogy az adott helységben 1-3 helyet foglaljon el, akkor kijelölt társaságnál megkapja az ex aequo helyet.
 • 8. Ha egy vállalatot a rangsor létrehozása során ellenőriztek, és az alacsony végső minősítés miatt nem felelt meg a követelményeknek, akkor a második ellenőrzés nem lehetséges ugyanabban az évben. A következő kiadásban (évben) újabb ellenőrzést végeznek az összes vállalatról. A vállalat minősítésének negatív ellenőrzése után, kárpótlási szándék nem igényelhető.

5. § A nyertes kiváltságai

 • A nyertesekkel kapcsolatos információkat az ipar speciális rangsorának weboldalain jelenítik meg.
 • 2. Minden nyertesnek / díjazottnak joga van az adatok szerkesztéséhez - e célból kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel a projekt weboldalán található kapcsolattartási űrlapon keresztül.
 • 3. Minden nyertesnek / díjazottnak joga van törölni rangsorolási adatait.
 • 4. Minden nyertesnek / díjazottnak (és nem csak) lehetősége van további reklámcsomag megrendelésére - beleértve az olyan anyagokat, mint egy 20x20 cm méretű akril üveg lemez, a tanúsítvány nyomtatott változata, a gratuláló levél és a logó, amelyet elektronikus úton küldenek el . Ezek az anyagok további fizetést igényelnek. Ezen anyagok ára akkor jelenik meg, amikor elküldi a Szervező ajánlatát a címzettnek, vagy a nyertes / díjazott kérésére. A csomag ára minden alkalommal a rangsor kiadásától és a kapcsolódó iparágtól függ.
 • 5. A fenti anyagok megrendelése nem kötelező - ha nem akarja megvásárolni ezeket az anyagokat, ez nem jár következményekkel a nyertes / díjazott számára. A nyertes vállalatok listáján való jelenlét nem kapcsolódik a csomag megrendeléséhez.
 • 6. A nyertes / díjazott köteles ezeket a népszerűsítési anyagokat csak saját és cége céljaira használni, a nyertes/ díjazott nem adhatja tovább ezeket az anyagokat.
 • 7. A nyertes / díjazott, aki az 5 bekezdés 4. pontjában említett kiegészítő anyagokat megrendeli, elnyeri a projekt logójának határozatlan időtartamú használatának jogát.

6. § Személyes adatok és GDPR adatvédelmi kikötés

A 13.-ik cikk 1 bekezdés 2-ik paragráfusa szerint, a személyes adatok védelméről szóló, 2016. április 27-i általános rendelet a felmérés szervezője tájékoztatja:
 • 1. A programban részt vevő vállalkozók személyes adatainak kezelője az SC Beautiful Company S.R.L. székhelye Bukarest, Bulevardul Splaiul Independenței, No. 291-293, 6. szektor, bejegyezve a bukaresti kereskedelmi nyilvántartásba, adószám: 36737675, cégjegyzékszám: J40 / 14956/2016.
 • 2. A vállalkozók és vállalatok személyes adatait a marketingcsomagok megrendelésének előkészítésekor igényeljük. Ezeket az adatokat csak szállítás céljából kezeljük
 • (3) A vállalkozások személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja tekintetében csak minősítés céljából lehet feldolgozni.
 • A személyes adatokat a futárcégnek kell leadni.
 • 5. A személyes adatokat nem továbbítják más országnak vagy szervezetnek.
 • 6. A rangsor létrehozásához, a szervező a vállalat által használt kereskedelmi neveket használja (a név közzététele a gmaps vagy a Facebook segítségével történik).

7. § Záró rendelkezések

 • (1) Ez a szabályzat a rangsor honlapján való közzétételük napján lép hatályba.
 • 2. Jelen szabályzat értelmezését csak a Szervező végezheti el.
 • 3. A reklamációkat és a szabályzattal kapcsolatos igényeket a Szervezőhöz kell benyújtani.
 • 4, Megoldatlan helyzetben a magyar jogszabályokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 • 5. Ezek a rendelkezések csak tájékoztató jellegűek, és egyik fél számára sem jelentenek panaszt.
 • 6. A jelen szabályzat alkalmazásából adódó esetleges vitákat, amelyeket nem lehet békés úton rendezni, a bírósághoz nyújtják be, amely a Szervező szempontjából releváns.
 • 7. A szabályok értelmezése elkülöníthető. Az egyik érvénytelenítése nem jelenti a többiek törlését.
 • 8. Jelen szabályzat bármilyen módosítását csak a Szervező Igazgatóságának határozatával lehet végrehajtani.

8. § Felhasználói fiók

 • 1. Ahoz hogy létrehozzon egy fiókot , be kell lépjen az Ön Facebook fiókjával („Facebook csatlakozás” gomb). A funkció használatával a felhasználó beleegyezik, hogy a Rankingnek a szervezője hozzájárulhat a Facebook fiókjának információjához. További részletes leírást megtalálja a Facebook fiókjában, kérjük szépen olvassa át a Felhasználási Feltételeinket és a Facebook adatvédelmi jogszabályzatát.
 • 2. Ahoz hogy létrehozza az új fiókját, el kell olvasnia a szabályokat és a Felhasználási Feltételeket és elfogadnia azokat.
 • 3. A felhasználó megengedi hogy a cégek listájához hozzácsatolják illetve eltávolitsák. A lista látható a felhasználó számára a Nyertesek / Kedvencek mellékoldalon miután bejelentkeztek.